30.1.2018

Aktuální výprava

Vzpomínka na zesnulé skauty

Zveme všechny skautky, skauty, rodiče a přátele ke společné vzpomínce na zesnulé budějovické skautky a skauty. Sejdeme se ve středu 31.10. v 16:30 u klubovny 1. oddílu. Vzpomínka bude trvat něco přes půl hodiny a součástí bude krátká hra. S sebou svíčku na hrob (popřípadě kroj a šátek). Případné dotazy směřujte prosím na Krtka (Jiří Smolek) – 608 168 773

Borůvky toto setkání budou mít normálně součástí klasické družinové schůzky. Maliny se ještě domluví s rádkyněmi, zda budou mít předtím schůzku nebo jestli přijdou až v 16:30.